Cultuur in de Spiegel gepresenteerd

In Zwolle is op 20 maart het onderzoekstraject Cultuur in de Spiegel gepresenteerd. Het onderzoek biedt een handreiking voor het invullen van cultuuronderwijs. In Cultuur in de Spiegel staat niet kunst zelf centraal maar wat kunst kan doen en waarmee het leerlingen kan helpen. Het kan zo de basis vormen voor een doorlopende leerlijn kunst- en cultuuronderwijs. Aan het onderzoeksproject van SLO en de Rijksuniversiteit Groningen is vier jaar gewerkt.

Het kenmerkende van cultuur zit volgens de onderzoekers in de betekenis die mensen er aan geven. Die betekenissen, gevoelens en indrukken liggen niet vast in kunstobjecten en zijn veranderlijk en voor iedereen persoonlijk. Cultuur in de Spiegel geeft handreikingen om dat in cultuuronderwijs te verwerken, in zowel basis- als middelbaar onderwijs. 

Meer lezen

Vernieuwingscommissie CKV geïnstalleerd 

Het ministerie van OCW heeft de vernieuwingscommissie CKV geïnstalleerd. De commissie zal werken onder leiding van Antoine Gerrits, hoofd cultuureducatie bij het LKCA. Zij zullen een nieuw examenprogramma ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw havo en vwo. Uitgangspunten van de commissie:

  • meer ruimte voor scholen om een eigen invulling aan het vak te geven
  • een kwaliteitsimpuls voor het vak CKV
  • duidelijke stofomschrijving van het domein 'kennis van kunst en cultuur'
  • meer mogelijkheden voor innovatieve vormen van kunst- en cultuuronderwijs

In november 2014 zal het advies worden aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker.

CJP blijft cultuurkaart uitvoeren 

Minister Jet Bussemaker en CJP-directeur Walter Groenen hebben een overeenkomst afgesloten over de Cultuurkaart. CJP blijft daardoor de komende zes jaar de uitvoerder van de cultuurkaart. Het ministerie van OCW stelt in die periode € 4,9 miljoen per jaar beschikbaar

Bussemaker: ‘Scholen hebben nu langjarige zekerheid over de financiering van de Cultuurkaart. Samen met het vak CKVdat blijft bestaan, hebben ze hiermee alles in handen om zich te verbinden aan goed cultuuronderwijs. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen.'

Dit schooljaar hebben in Nederland 680.000 leerlingen een CJP-cultuurkaart ontvangen. 

Meer lezen