Derde periode ‘Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland’ (2021-2024) van start
05 jul 2023

Om cultuuronderwijs op alle scholen in Zeeland opnieuw een stevige impuls te geven, is de landelijke subsidieregeling ´Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CmK) met een derde periode verlengd. KCE Oosterschelderegio (KCE) heeft als samenwerkingspartner met provinciaal platform Cultuurkwadraat gewerkt aan de samenstelling van het vierjarige programma ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’.

Dit programma voor 2021-2024 biedt tal van financieringsmogelijkheden voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van kennismaking, verdieping, samenwerking, deskundigheidsbevordering en kennisdeling. Het programma is toegankelijk voor scholen die al langer bezig zijn met CmK en willen verdiepen en scholen die willen instappen en kennismaken. Er zijn ook mogelijkheden voor culturele instellingen, cultuurmakers, kind centra en opleidingen voor docenten en pedagogisch medewerkers om deel te nemen.

KCE Oosterschelderegio 

KCE is cultuurmakelaar en het centrale aanspreekpunt voor cultuuronderwijs op de scholen in de Oosterschelde regio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen). KCE wil kunst en cultuur vanzelfsprekend maken op alle scholen in de Oosterschelde regio en stelt daarbij het kind centraal. Door middel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit kunnen wij de komende vier jaar de scholen verder ondersteunen bij het maken van cultuurplannen, het houden van ambitiegesprekken, het programmeren van kunst- en cultuuractiviteiten op de scholen, deskundigheidsbevordering en het toegankelijk maken van financiële regelingen zoals Proeftuin Muziekeducatie, Reizen in de Tijd en de Cultuurbus.

Als uitvoeringspartner ondersteunen wij hierin het provinciale platform. KCE gaat uitvoering geven aan de plannen aan de hand van de scenario’s: proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren. Omdat we vraaggericht werken, kunnen we scholen op verschillende niveaus bedienen. Op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen zijn respectievelijk Kunsteducatie Walcheren en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen & Toonbeeld actief. 

Graag informeren we alle scholen persoonlijk middels opbouwdagen en ambitiegesprekken over de meerwaarde van CmK en de kansen die het programma ´Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering´ biedt! Bel of mail ons voor het maken van een afspraak.

 

Ook interessant voor u