Feestelijke afsluiting erfgoedproject ‘Een Suikerbietensage’
22 nov 2023

Leerlingen van O.B.S. Het Stellenplankier in Colijnsplaat doken afgelopen vijf weken samen met fotograaf Janne van Gilst in de geschiedenis van de suikerbiet in Zeeland. En voor het eerst in de geschiedenis werd er kunst van gemaakt! Op 30 november om 13.30 uur presenteren de leerlingen hun creatieve ‘bietenkunst’ in Zorgcentrum Cleijenborch. De expositie wordt geopend door wethouder en eerste locoburgemeester Yvonne Maas en is voor iedereen gratis toegankelijk. Het kunstzinnig erfgoedproject ‘Een Suikerbietensage’ is een samenwerking tussen Centrum KCE Oosterschelderegio, ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) en fotograaf Janne van Gilst.

De suikerbiet hoort tot ons cultureel erfgoed. Waar je ook kijkt, de suikerbiet is in Zeeland overal om ons heen. Al anderhalve eeuw lang wordt dit gewas in onze provincie verbouwd; sporen hiervan zijn nog altijd zichtbaar. In het project ‘Een Suikerbietensage’ onderzoekt Van Gilst het veranderende landschap en de werk- en leefomgeving van Zeeuwen en experimenteert zij met de biet als grondstof voor haar eigen kunstpraktijk.  

Onder leiding van Van Gilst verdiepten de leerlingen zich in de bietenteeltgeschiedenis van Zeeland; van zaadje, land, boer tot suiker. Vroeger en nu. Voor elke groep volgde er een creatieve workshop. Voor dit lesprogramma ontwikkelde Van Gilst een workshop anthotypie met een emulsie van suikerbietenblad. Op de met emulsie bedekte papiervellen worden silhouetten of negatieven gelegd. Deze worden belicht met zonlicht. Door het verbleken van de emulsie, ontstaat er een afbeelding.

Als feestelijke afsluiting presenteren de leerlingen hun zelfgemaakte suikerbietenkunst in Zorgcentrum Cleijenborch. Geïnteresseerden, ouders en dorpsbewoners worden uitgenodigd voor een gesprek over Zeeuws erfgoed. Zo worden oude en nieuwe verhalen met elkaar verbonden. Daarna reist het werk van de leerlingen door naar ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Het kunstproject van de leerlingen maakt onderdeel uit van de nieuwe tentoonstelling ‘Een Suikerbietensage’ die van 20 januari t/m 6 april 2024 in het Zeelandpaviljoen van ZB te zien is.

‘Een Suikerbietensage’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Ook interessant voor u