Nieuwe opleiding Vakspecialist Muziek aan de HZ!
05 jul 2023

Op 8 juni is er weer een informatiebijeenkomst: https://cultuurkwadraat.nl/over-cultuurkwadraat/agenda/2021-06/informatiebijeenkomst-post-hbo-vakspecialist-muziek

Tijdens deze opleiding raak je bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijg je inzicht in leerlijnen en methodisch materiaal voor het vak muziek voor de basisschool. Je maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel je eigen leerroute, aansluitend bij jouw niveau en praktijksituatie. Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

  • gevarieerde muzieklessen aan groep 1 t/m 8 van de basisschool te geven
  • je collega’s te ondersteunen bij het geven van muzieklessen
  • een visie op muziekonderwijs voor jouw werkplek (mede) vorm te geven
  • leiding te geven aan een schoolkoor of -orkest
  • leerlijnen voor muziek uit te werken in concreet lesmateriaal en bestaand materiaal te selecteren.

Meer weten?  Zie de website van Hogeschool Zeeland en de website van Cultuurkwadraat.

Scholen die deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie of vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit het muziekonderwijs willen verduurzamen, kunnen 50% van de opleidingskosten vanuit de Proeftuin Muziekeducatie
vergoed krijgen. Ook scholenkoepels in Zeeland kunnen middels deze opleiding een vakspecialist muziek voor hun gezamenlijke scholen laten opleiden. Voor de bijdrage van € 1.000 kan bij Cultuurkwadraat een aanvraag worden ingediend. Neem hiervoor contact op met Tessa Sonnemans: 
tss@kewalcheren.nl

 

Ook interessant voor u