Cultuureducatie: waarom zou je dat doen?

Door kunst- en cultuureducatie leren leerlingen zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld te ontdekken. Kunst verbindt, niet alleen op school maar ook daarbuiten. Kennis van de eigen kunst en cultuur (actief en receptief) en die van anderen levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor de maatschappelijke toerusting van kinderen en jongeren.

Creativiteit met verbeeldingskracht als fundament is van groot belang voor opgroeiende kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen creatief vermogen dat zich uit in fantaseren, dromen, inleven, oriënteren, ontdekkend en onderzoekend leren, experimenteren, divergent en convergent denken, maken, reflecteren en presenteren. Cultuureducatie in zijn vele verschijningsvormen en als spiegel van de wereld, stelt leerlingen in staat om een creatieve, open, artistieke, kritische, empathische en participerende houding te ontwikkelen (naar: ontwikkelteam kunst & cultuur, 2018). Kunstvakdocenten vormen daarbij een belangrijke aanvulling op de groepsleerkracht door leerlingen nieuwe perspectieven te kunnen bieden en de werkdruk van leerkrachten te verlichten.

Er is veel aanbod op het gebied van cultuureducatie. KCE Oosterschelderegio draagt er zorg voor dat scholen via het bureau kwalitatieve activiteiten aan kunnen vragen. Dit doet KCE door voorstellingen en workshops altijd eerst te bezoeken, waarbij in de selectie -naast inhoudelijke kwaliteit van de activiteit en bovengenoemde basis- rekening wordt gehouden met een evenwichtig aanbod, verdeeld over de kunstdisciplines en erfgoed, en over de verschillende doelgroepen binnen het basisonderwijs.

KCE biedt via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit cultuuraanbieders en leerkrachten mogelijkheden om relevante nascholing te volgen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs, passend bij de visie en wensen van elke school. Ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de directeur, interne cultuurcoördinator en groepsleerkracht bij visievorming op school gaat vooraf aan de praktische inzet van activiteiten.

Kunst en cultuur zijn overal om ons heen en cultuureducatie leent zich daarom ook goed voor verbindingen tussen binnen- en buitenschoolse programma’s. De rol van cultuureducatie binnen de vormgeving Integrale Kind Centra (IKC) vormt daarbij in de komende jaren een punt van aandacht.
Cultuureducatie: waarom zou je dat doen?

Ook interessant voor u

Samen gaan we voor erfgoed

Samen gaan we voor erfgoed

Een samenwerking tussen KCE en de VMSD biedt ruimte om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van cultuureducatie en erfgoed.

Lees verder
Bezoek ons in een pop-up kantoor bij jou in de buurt!

Bezoek ons in een pop-up kantoor bij jou in de buurt!

Lees verder
Kijken kun je leren is cultuureducatie en kunstgeschiedenis

Kijken kun je leren is cultuureducatie en kunstgeschiedenis

‘Kijken kun je leren’ is gemaakt door Ollo Feenstra, in opdracht van Cultuurkwadraat. In dit interview vertelt zij over de totstandkoming en...

Lees verder