pr-foto-zeemeermin-13-def-300_klein.jpg - Centrum KCE
5a8abc7aacf93_klein.jpg - Centrum KCE
blauw-gras-foto-ben-_van-duin-jeugdtheater__1_klein.jpg - Centrum KCE

Cultuureducatie met kwaliteit

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waarom de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Dat is wat wij willen voor alle kinderen in Zeeland. Onder de naam Cultuurkwadraat werken Centrum KCE Oosterschelderegio en Kunsteducatie Walcheren daarom in Zeeland aan een gezamenlijke aanpak om de drie programmalijnen van Cultuureducatie met Kwaliteit uit te voeren.

Met Centrum KCE Oosterschelderegio kunt u met financiële stimulans op verschillende manieren werken aan het bereiken van deze doelen:

  • door met De Cultuur Loper vanuit de visie van de school de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren;

  • door te kiezen voor de focus op een kunstdiscipline vanuit een leerlijn;

  • door te kiezen voor eeen focus op één van de culturele vermogens; 

  • door een teamtraining of icc-cursus te volgen. 

De Cultuur Loper (DCL) is een programma dat bestaat uit coaching, scholing èn een online instrument waarmee u de kwaliteit van cultuureducatie op school kunt verbeteren en waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat. 

DCL helpt u als leerkracht, interne cultuurcoördinator en directeur om vanuit uw visie een passend en samenhangend activiteitenprogramma te maken. In acht praktische stappen werkt u met uw hele team aan een visie op cultuureducatie die aansluit bij de visie en identiteit van uw school. Een medewerker van Centrum KCE Oosterschelderegio begeleidt u bij het traject.