pr-foto-zeemeermin-13-def-300_klein.jpg - Centrum KCE
5a8abc7aacf93_klein.jpg - Centrum KCE
blauw-gras-foto-ben-_van-duin-jeugdtheater__1_klein.jpg - Centrum KCE

Basistraining icc (interne cultuur coördinator)

Voor iedereen die nog beter toegerust wil zijn voor het werk als icc’er.

Wil je nog beter toegerust zijn voor je werk als interne cultuurcoördinator? Volg dan de vernieuwde icc-cursus Zeeland. De training is leerzaam en inspirerend voor zowel nieuwe als gecertificeerde cultuurcoördinatoren en groepsleerkrachten, omdat actuele ontwikkelingen in cultuureducatie de revue passeren. In de bijeenkomsten krijg je onder meer ingrediënten aangereikt voor het schrijven van een cultuurbeleidsplan of een update van het bestaande cultuurbeleidsplan op school.

De cursus - in een vernieuwde opzet - is ingeschreven bij het Lerarenregister als een professionaliseringsactiviteit van vijftig registerpunten. 

Deze leerkrachten en cultuuraanbieders volgden de icc-cursus al en deelden hun ervaringen:

filmpje_icc.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, tijden en locaties

Bijeenkomsten: De cursus vindt plaats in schooljaar 2019-2020, op culturele locaties in Middelburg en Goes.

Doelgroep(-en): Icc'ers, Team/Leerkrachten

Thema('s): Samenhang in het curriculum van de school, samenwerking

Trainer(s): Pieter Mols, ContraPunt

Categorie: Meerdaagse cursus  

Prijs: €700 per deelnemer. Cultuurkwadraat vergoedt 75% van de deelnamekosten. Een deelnemer draagt zelf €175 bij. 

Aanmelden: info@cultuurkwadraat.nl

Opzet cursus
Bijeenkomst 1 Visie op cultuureducatie

in deze bijeenkomst gaan we aan de slag om een visie op cultuureducatie te formuleren die past bij de context van de school waar de ICC-ers werken. De bijeenkomst bestaat uit een aantal activiteiten waarin ingrediënten worden aangedragen om een visie te formuleren. Op basis van de verzameling gegevens kan iedere ICC-er dan een visie formuleren die past bij zijn/haar schoolconcept. De kern van de visie wordt gevormd door een antwoord op de vraag: Wat kan cultuur bijdragen aan de manier waarop wij op onze school naar onderwijs kijken?

Bijeenkomst 2 Stand van zaken

In deze bijeenkomst verzamelen we materiaal om in beeld te brengen wat de stand van zaken op dit moment is op de scholen waar de ICC-ers werken. Welke rol speelt cultuur nu op de school. In die bijeenkomst komen ook actuele zaken als Cultuur in de Spiegel, doorgaande leerlijnen, portfolio en scenario’s cultuureducatie aan bod.

Bijeenkomst 3 Samenwerken
In deze bijeenkomst wordt gewerkt aan het onderwerp samenwerken. Zowel interne samenwerking en draagvlak als samenwerking met externen komt aan de orde. Daarbij maken we een analyse van de huidige stand van zaken m.b.t. samenwerken. En in het verlengde van de geformuleerde visie beschrijven we de gewenste manier van samenwerken. Om verschil tussen de actuele stand van zaken en de gewenste situatie m.b.t. samenwerking te overbruggen ontwikkelen we een stappenplan voor de komende jaren.

Bijeenkomst 4 Rol en taken van de ICC-er/Voorwaarden en financiën

In deze bijeenkomst zoomen we in op de rol en taken van de ICC-er. Welke rol speelt de ICC-er op dit moment en wat zou een gewenste situatie zijn als we kijken naar de geformuleerde visie. Ook hier leidt een stappenplan tot beleid om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.
Verder gaan we in deze bijeenkomst op zoek naar de voorwaarden die vervuld moeten worden om de visie te kunnen bereiken en werpen we een blijk op de financiële mogelijkheden rondom cultuureducatie.

Bijeenkomst 5 Inzoomen op creativiteit

Deze bijeenkomst wordt gebruikt om nadrukkelijk aandacht te besteden aan creativiteit en onderwijs. Wat bedoelen we als we de term ‘creativiteit’ hanteren? Wat zijn de kenmerken van een creatief proces en hoe kun je die kenmerken didactisch vertalen? Wat zijn de kenmerken van creatief gedrag?
De bijeenkomst leidt tot een aantal concrete werkmodellen die verwerkt kunnen worden in het beleidsplan.

Bijeenkomst presenteren aan team
Tussen de 5e en de 6e bijeenkomst presenteren de deelnemers hun beleidsplan aan het eigen team op school

Bijeenkomst 6 Presenteren en certificering

De laatste bijeenkomst worden de diverse beleidsplannen gepresenteerd en worden de certificaten uitgereikt.
Voor deze bijeenkomst worden ook ICC-ers en aanbieders uitgenodigd die eerder de cursus volgden.