Veelgestelde vragen

Hoe log ik in als cultuuraanbieder?

De link via welke je als aanbieder kunt inloggen: https://www.kcegids.nl/algemeen/onderhoud/main.php

In juni 2021 hebben alle cultuuraanbieders inloggegevens gekregen voor het nieuwe administratiesysteem. Door in te loggen kun je in één oogopslag zien welke scholen er met welke klassen hebben ingeschreven. Ook alle contactgegevens van de scholen staan in dit systeem. Als je contact op hebt genomen met de school en een datum en tijdstip bent overeengekomen, kun jij deze zelf in het systeem zetten (let op dat je het vinkje bij 'Geplaatst en toelichting' hebt aangevinkt!). De school kan nu via het systeem akkoord geven en dan is de reservering definitief.

Wat doet KCE Oosterschelderegio?

Het Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE Oosterschelderegio) verzorgt in samenwerking met diverse culturele instellingen en zelfstandige cultuuraanbieders de coördinatie van cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio. Het Centrum presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Als school kun je op basis hiervan zelf een keuze maken en de activiteiten inzetten die passen bij jouw school en onderwijsvisie. Natuurlijk denkt KCE Oosterschelderegio ook graag met je mee: onze medewerkers zoeken graag passende culturele activiteiten bij jouw wensen. KCE Oosterschelderegio is een onderdeel van de Zeeuwse Muziekschool maar bekleedt als 'cultuurmakelaar' een onafhankelijke loketfunctie tussen vraag en aanbod.


Wat als ik in het aanbod niet kan vinden wat past bij mijn school?

De medewerkers van KCE Oosterschelderegio gaan graag met je in gesprek over jouw wensen! KCE Oosterschelderegio ondersteunt je graag door het ontwikkelen van maatwerkactiviteiten, het meedenken over het cultuurbeleidsplan, nascholing van het leerkrachtenteam of het beantwoorden van vragen over cultuureducatie

 

Wie kan zich voor de workshops en voorstellingen inschrijven?

KCE Oosterschelderegio staat in dienst van alle scholen in de Oosterschelderegio. Basisscholen en scholen in het voortgezet- en beroepsonderwijs kunnen zich voor diverse activiteiten inschrijven. Het betreft zowel regulier als speciaal en reformatorisch onderwijs.

 

Waar kan ik de activiteiten vinden?

Elke school in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen ontvangt jaarlijks de brochure met het aanbod cultuureducatie. Ook zijn alle activiteiten via deze website terug te vinden. 

 

Hoeveel geld heeft een school per leerling te besteden aan cultuureducatie?

Elke school ontvangt jaarlijks een bedrag per leerling dat is bestemd voor cultuureducatie. Dat bedrag is onderdeel van de 'prestatiebox'. € 15,82 Per leerling in schooljaar 2020-2021. De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. 

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit deze regeling besteden. Zij kunnen het geld voor cultuureducatie ook aan andere zaken besteden. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers: maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Als je dit tijdig voorlegt aan de directie, kan het meegenomen worden in het strategisch meerjarenplan.

 

Is er een deadline voor het aanvragen van workshops en voorstellingen?

Bij inschrijvingen vóór 14 september 2020 kunt je kiezen uit het gehele activiteitenaanbod van KCE Oosterschelderegio. Na deze datum kun je uiteraard ook bij KCE Oosterschelderegio terecht, maar bestaat de kans dat activiteiten volgeboekt zijn. Wees er dus op tijd bij! 

 

Wat zijn de algemene voorwaarden van KCE Oosterschelderegio?

Als je gebruik maakt van de diensten en producten van KCE Oosterschelderegio, zijn daarbij deze algemene voorwaarden van toepassing.