Culturele vermogens

‘Wat wil ik mijn leerlingen meegeven aan kunst en cultuur?’ Daar heeft elke leerkracht wel ideeën bij. Volgens de kerndoelen moeten alle scholen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe doe je dat op een goede manier en hoe voorkom je dat de activiteiten die je met je klas doet als los zand aan elkaar hangen? Cultuur Oost en Kunstloc ontwikkelden daarvoor de vermogens cultuureducatie, kunst en erfgoed in het instrument C-zicht.

In Zeeland maken we ook gebruik van deze culturele vermogens. Kort samengevat onderscheiden we daarbij drie vermogens met bijbehorende concrete gedragsindicatoren. Daarmee kan een school de cultuureducatie een duidelijke richting geven. Het overzicht kun je hier vinden: 

culturele vermogens.pdf

Scholing
Stimuleringsbudgetten
Vervoer
De Cultuurbus rijdt weer vanaf 1 september 2020

De Cultuurbus rijdt weer vanaf 1 september 2020

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo gebruik maken van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. Deze regeling maakt het mogelijk dat het busvervoer van leerlingen naar musea, podia en andere culturele instellingen in Zeeland voor scholen gratis is, tot het plafond is bereikt. Ook in schooljaar 2020-2021 wordt de Cultuurbus weer ingezet. Scholen mogen volgens de richtlijnen van het RIVM vanaf 1 september weer met hun leerlingen op cultuurbezoek. De culturele instellingen in Zeeland openen hun deuren en ook De Cultuurbus is opnieuw en route. Dat betekent dat leerlingen van alle Zeeuwse basisscholen en de onderbouw van het voorgezet onderwijs wederom gratis met de bus naar bijvoorbeeld een museum of theater kunnen. 

Meer info
OcTHO-scholen werken samen binnen De Cultuur Loper

OcTHO-scholen werken samen binnen De Cultuur Loper

In Zeeland werken we met De Cultuur Loper op maat en passend bij de situatie van de school. 'Kunnen onze scholen ook samenwerken binnen De Cultuur Loper?' Dat was de vraag van drie basisscholen van scholengroep OcTHO die inmiddels bij stap 4 van De Cultuur Loper zijn aangekomen. Het zijn scholen die - mede door hun kleine formaat - vaker de handen ineen slaan. De insteek van Cultuurkwadraat is om op maat te werken en ging dan ook graag met deze uitdaging aan de slag.

Meer info
Scholen vinden De Cultuur Loper zeer flexibel

Scholen vinden De Cultuur Loper zeer flexibel

Het cultuureducatieprogramma De Cultuur Loper wordt als zeer flexibel beleefd. Zeeuwse scholen die met De Cultuur Loper werken, benutten het programma allemaal anders en met positief effect. Dit blijkt uit interviews met negen deelnemende scholen op Walcheren en in de Oosterschelderegio.

Meer info