Regeling Busvervoer cultuurbezoek

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voorgezet onderwijs en het vmbo gebruik maken van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. Provincie Zeeland stelt jaarlijks € 80.000 beschikbaar om scholen (pro)actief te stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling. Cultuurkwadraat is uitvoerder van de regeling waardoor busvervoer van leerlingen naar culturele instellingen in Zeeland voor scholen gratis is, tot het plafond is bereikt.

Cultuurkwadraat voert regeling uit

Eind vorig jaar is Cultuurkwadraat begonnen met de voorbereidingen voor een effectieve uitvoering van de regeling, in februari startten wij een pilotfase. We hebben een klankbordgroep samengesteld met scholen, culturele instellingen en de cultuureducatiecentra van Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Samen met deze ‘gebruikers’ van de regeling richten we ons op het scherp krijgen van de uitgangspunten voor een goede uitvoering ervan.

Cultuurkwadraat heeft zich als doel gesteld de uitvoering zo in te richten dat het voor scholen heel gemakkelijk is busvervoer aan te vragen. Dit geldt voor zowel vervoer als onderdeel van een arrangement dat zij afnemen van een van de cultuureducatiecentra als voor vervoer voor een losse activiteit die de school zelf regelt. Laagdrempelig en ontzorgen zijn onze ijkpunten.

Culturele kaart

Het vertrekpunt bij het inrichten van de uitvoering is de school. Op de website van Cultuurkwadraat richten we een culturele kaart in waarop de Zeeuwse culturele instellingen zijn te vinden. In juni benaderen we de instellingen met het verzoek zich aan te melden als deelnemer. Ons streven is de scholen een zo rijk en divers mogelijk gevulde culturele kaart aan te bieden.

Test cultuurbezoeken

In april en mei organiseren we met de deelnemers van de klankbordgroep vier cultuurbezoeken. Door een bezoek van het begin tot het einde in de praktijk te brengen, testen we of de uitvoering die we voor ogen hebben goed werkt.

Inrichten uitvoering

Na de pilotfase starten we met het inrichten van het aanvraagsysteem en de culturele kaart. Voor de zomer informeren we het onderwijs met opnieuw een stand-van-zakenbrief. Na de zomervakantie kunnen scholen een bus aanvragen, de datum waarop de regeling wordt geopend volgt zo snel mogelijk.

Overige informatiekanalen

Cultuurkwadraat informeert regelmatig over de regeling Busvervoer cultuurbezoek via de maandelijkse provinciale nieuwsbrief over cultuureducatie. Ontvang je deze nog niet, schrijf je dan in. Verder houden we een overzicht bij met veel gestelde vragen en antwoorden. Deze kun je terugvinden op www.cultuurkwadraat.nl. Heb je een vraag die hier niet wordt beantwoord, mail ons dan via cultuurbus@cultuurkwadraat.nl.

Regeling Busvervoer cultuurbezoek

Ook interessant voor u

Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2021-2024

Cultuureducatie met Kwaliteit in Zeeland 2021-2024

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier geeft en belangrijke culturele vaardigheden leert. Dat is waarom in 2013...

Lees verder
Corona informatie

Corona informatie

Veel activiteiten vallen stil en zzp’ers, in de cultuursector onze grote flexibele schil, vangen als eerste de economische en financiële kla...

Lees verder
Cultuureducatie op afstand

Cultuureducatie op afstand

Bij het KCE kijken we momenteel hoe we de leerkrachten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen op de digitale werkvloer. Cultuureducatie kan ju...

Lees verder