pr-foto-zeemeermin-13-def-300_klein.jpg - Centrum KCE
5a8abc7aacf93_klein.jpg - Centrum KCE
blauw-gras-foto-ben-_van-duin-jeugdtheater__1_klein.jpg - Centrum KCE

Veelgestelde vragen

Wat doet Centrum KCE?
Het Centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio (Centrum KCE) verzorgt in samenwerking met diverse culturele instellingen en zelfstandige cultuuraanbieders de coördinatie van cultuureducatie in het basis en voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio. Het Centrum presenteert per schooljaar een samenhangend aanbod met aandacht voor alle culturele disciplines. Als school kunt u op basis hiervan zelf een keuze maken en de activiteiten inzetten die passen bij uw school en onderwijsvisie. Natuurlijk denkt Centrum KCE ook graag met u mee: onze medewerkers zoeken graag passende culturele activiteiten bij uw wensen. Centrum KCE is een onderdeel van de Zeeuwse Muziekschool maar bekleedt als 'cultuurmakelaar' een onafhankelijke loketfunctie tussen vraag en aanbod.

Wat als ik in het aanbod niet kan vinden wat past bij mijn school?
De medewerkers van Centrum KCE gaan graag met u in gesprek over uw wensen! Centrum KCE ondersteunt u graag door het ontwikkelen van maatwerkactiviteiten, het meedenken over uw cultuurbeleidsplan, nascholing van het leerkrachtenteam of het beantwoorden van uw vragen over cultuureducatie

Wie kan zich voor de workshops en voorstellingen inschrijven?
Centrum KCE staat in dienst van alle scholen in de Oosterschelderegio. Basisscholen en scholen in het voortgezet- en beroepsonderwijs kunnen zich voor diverse activiteiten inschrijven. Het betreft zowel regulier als speciaal en reformatorisch onderwijs.

Waar kan ik de activiteiten vinden?
Elke school in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen ontvangt jaarlijks een magazine met het aanbod cultuureducatie. Ook zijn alle activiteiten via deze website terug te vinden. 

Hoeveel geld heeft een school per leerling te besteden aan cultuureducatie?
Elke school ontvangt jaarlijks een bedrag per leerling dat is bestemd voor cultuureducatie. Dat bedrag is onderdeel van de 'prestatiebox'. In schooljaar 2018-2019 is dat bedrag €11,87. De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. 

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit deze regeling besteden. Zij kunnen het geld voor cultuureducatie ook aan andere zaken besteden. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.

Tip voor icc'ers: maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Als u dit tijdig voorlegt aan de directie, kan het meegenomen worden in het strategisch meerjarenplan.

Is er een deadline voor het aanvragen van workshops en voorstellingen?
Bij inschrijvingen vóór 15 september 2018 kunt u kiezen uit het gehele activiteitenaanbod van Centrum KCE. Na deze datum kunt u uiteraard ook bij Centrum KCE terecht, maar bestaat de kans dat activiteiten volgeboekt zijn. Wees er dus op tijd bij! 

Wat zijn de algemene voorwaarden van Centrum KCE?
Als u gebruik maakt van de diensten en producten van Centrum KCE, zijn daarbij deze algemene voorwaarden van toepassing.