De Cultuurbus

Op pad met jouw klas? Vraag De Cultuurbus aan!

Wil je met je leerlingen naar een museum, theater of concert? Voor het vervoer naar culturele instellingen in Zeeland is gratis busvervoer mogelijk voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Je kan bij ons of bij Cultuurkwadraat een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt tot einde schooljaar 2021-2022 gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen. Vanaf schooljaar 2022-2023 zal er een eigen bijdrage gerekend worden van € 25 per busrit. Provincie Zeeland en Cultuurkwadraat willen met De Cultuurbus scholen stimuleren ‘de bus te pakken’ op weg naar cultureel aanbod, dat past bij hun eigen vraag, beleid en ontwikkeling. Zeker in de Oosterschelderegio is deze regeling van groot belang om alle kinderen even grote kansen op cultuureducatie te bieden.

De Cultuurbus kan worden aangevraagd voor:

  1. Een activiteit die je school afneemt bij KCE Oosterschelderegio. Dit kan je aangeven bij het reserveren van ons aanbod.

  2. Een losse activiteit die de school zelf organiseert.

In de eerste situatie verzorgt KCE Oosterschelderegio de aanvraag van de busrit. Organiseer je als school zelf een activiteit, dan doet de school ook zelf een aanvraag bij Cultuurkwadraat.

Waar kunnen we heen?

Ter inspiratie staat op de website van Cultuurkwadraat een Culturele kaart. Op de Culturele kaart staan diverse Zeeuwse culturele instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Hier rijdt De Cultuurbus in elk geval naar toe. Wil je naar een andere locatie? Geef dat aan op het aanvraagformulier en Cultuurkwadraat checkt of jullie bestemming ook opgenomen kan worden op de Culturele kaart.

Meer informatie over De Cultuurbus

Meer informatie en de algemene voorwaarden over De Cultuurbus / regeling Busvervoer cultuurbezoek tref je via de volgende link:
https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus