Maatwerk CmK Ateliers

Wil je jouw leerlingen op een meer verdiepende manier kennis laten maken met cultuureducatie, zoals een reeks workshops over Artificial Intelligence (AI) of een lessenreeks waarin de kinderen in groepjes aan de slag gaan met het maken van een eigen film? Dat kan!
Er is heel veel mogelijk en er worden al heel wat van dit soort maatwerkprojecten oftewel ‘ateliers’ uitgevoerd op scholen in de Oosterschelderegio! Deze projecten worden gefinancierd uit CmK-gelden (dit wordt hieronder uitgelegd) en een kleine eigen bijdrage per leerling van de school zelf. Meer weten? Vraag dan via onderstaande knop een ambitiegesprek aan met onze adviseurs.

KCE Oosterschelderegio is als uitvoeringspartner betrokken bij het ‘Projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Zeeland 2021-2024’. In 2022 zijn met behulp van de CmK-subsieregeling twintig ateliers en maatwerkprojecten op scholen in de Oosterscheldregio gerealiseerd. Een atelier is een verdiepingstraject binnen één van de acht disciplines en bestaat uit een aantal lessen. In het schooljaar 2023-2024 rollen we weer tientallen ateliers uit. Hierbij wordt ingezet op innovatieve onderwerpen en technieken, zowel digitaal als ambachtsgericht. Een greep uit ons aanbod ateliers:

Atelier AI AI Slim Speelgoed
In dit atelier maken leerlingen uit groep 7&8 kennis met Artificial Intelligence (AI) en verdiepen zich in techniek en burgerschap. Ze programmeren hun eigen slimme speelgoed, ervaren hoe slim speelgoed in de maatschappij wordt toegepast en leren zich kritisch te verhouden tot dit onderwerp.

Atelier Gek Geluid
Dit teaching on the job-project leert leerkrachten hun leerlingen te begeleiden in hun zoektocht naar gek geluid. Hierbij wordt het eigen probleemoplossend gestimuleerd en wordt het samenwerken onderling bevorderd.

Atelier Klimaat Piraat
Leerlingen verbeelden in dit atelier de steden van de toekomst. Thema’s zoals ‘identiteit’, ‘waterbewustzijn’, ‘klimaatverandering’ en ‘zeespiegelstijging’ worden in acht lessen verder uitgewerkt en ook wordt er een bezoek gebracht aan het Waternoodmuseum in Ouwerkerk.

Atelier MoviemakerZ
In tien lessen krijgen leerlingen van groep 7&8 een introductie in het filmvak en maken zij onder begeleiding van professionals zelf een film. Tijdens de première wordt door een jury bepaald wie er met de Gouden Zeester naar huis gaat! Het atelier is ontwikkeld in samenwerking met CineZee en Culturele Raad Borsele.

Atelier SpaceBuzz
In dit atelier gaan leerlingen op trainingsmissie om als echte astronauten een ruimtereis te maken! Vanuit de ruimte kijken zij, samen met André Kuipers, naar onze planeet wat tot hele nieuwe perspectieven leidt.

Atelier Textiel in Context
In vijf lessen werken leerlingen aan hun fijne motoriek en ontwerpen en maken een eigen tas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende textiele werkvormen.

Wil je ook één van deze ateliers realiseren bij jou op school? Of heb je een specifieke vraag of wens? Neem dan contact op voor een gesprek om samen te kijken naar welk passend aanbod mogelijk is.